به علت مشکلات فنی، شماره تماس 41706 در دسترس نمی باشد. تا اطلاع ثانوی جهت ارتباط با بخش تعمیرات موبایل و تبلت با شماره 26752500 تماس حاصل فرمایید.

شرایط و ضوابط خرید اقساطی محصولات سامسونگ

1- از آنجا که فروش اقساط فقط با چک های جدید (بنفش رنگ) مقدور می باشد، متقاضیان محترم قبل از مراجعه جهت خرید یکی از پنج برنامه معرفی شده از طرف بانک مرکزی که به ترتیب سکه، ایوا، 724، آپ و تاپ را روی تلفن همراه نصب و مراتب احراز هویت را انجام داده باشند. در مورد چک های صیادی زرد رنگ، فروش امکان پذیر نیست. تفاوت چک های جدید و قدیم صیادی را در پایین همین صفحه مشاهده کنید.

2- کلیه کالاهای ارائه شده در این طرح با گارانتی رسمی می باشد.

3-  هرگونه عدم ارائه خدمات توسط شرکت های گارانتی، حقوقی را جهت عدم انجام تعهدات مربوط به تسهیلات برای مشتری ایجاد نمی کند.

4-  در صورت عدم ارائه مدارک مثبته شغلی و اعتباری این مرکز حق عدم فروش را برای خود محفوظ می داند و صرفاً انجام ثبت نام، حقوقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

5-  چنانچه مشتری به تعهدات پرداختی در موعد مقرر عمل نکند این مرکز روند قضایی متناسب را جهت احقاق حقوق خود پیگیری خواهد کرد.

6- خرید اقساطی محصولات، شامل هدیه های فروش نقدی و یا جشنواره های اجرایی این مرکز نخواهد بود.

7- چنانچه خریدار (بهره بردار کالا) و پرداخت کننده چک اقساط متفاوت است باید ثبت نام برای صاحب چک انجام شود چرا که روند اعتبارسنجی می بایست برای پرداخت کننده چک انجام شود.

8- امکان فروش کالا بدون پرداخت چک به هیچ وجه وجود ندارد. حتی با ارائه سفته و یا گواهی کسر از حقوق.

9- متقاضی در هر لحظه می تواند با مراجعه به ستون سمت چپ هر محصول و یا صفحه ثبت نام در وب سایت از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط آگاهی یابد

10- پرداخت ۱۲ ماهه با تعداد چک کمتر از ۱۲ عدد با اعمال فرمول رأس گیری امکان پذیر می باشد. تعداد چک ها باید مضربی از مدت زمان بازپرداخت باشد که اعمال فرمول توسط فروشندگان برای متقاضیان محترم انجام می پذیرد.

11- متقاضی اقرار می نماید کلیه اطلاعاتی که در فرم ثبت نام وارد کرده تماماً با اختیار و تأیید وی انجام شده است.

12- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده مشتری می باشد و هرگونه مغایرت اطلاعات منجر به عدم دریافت تأییدیه اعتبار سنجی خواهد شد.

13- مسئولیت امنیت و عدم افشا اطلاعات متقاضیان پس از انجام ثبت نام به عهده این مرکز می باشد.

14- لازم به ذکر است جهت تأمین ضمانت پرداخت در هر قرارداد فروش اقساط، یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ بیست درصد بیشتر از مبلغ تسهیلات در وجه شرکت و بدون ذکر کلمه "ضمانت" یا "حسن انجام تعهدات" از متقاضی اخذ می گردد که در پایان قراداد و بعد از وصول همه چک های ماهیانه به متقاضی تحویل خواهد شد. چک ضمانت براساس اصل و فرع تسهیلات اعطایی اخذ می شود.

15- خرید ثانویه اقساط منوط به تسویه کامل خرید اولیه می باشد. لذا درخواست مجدد خرید فقط در صورتی که تمام تعهدات قبلی متقاضی وصول شده باشد، قابل بررسی است.

16- حتی در صورتی که کلیه مدارک خواسته شده از مشتری کامل باشد، باز هم مدیر هر واحد فروشگاه مختار است در صورت بررسی کلیه مدارک و عدم پذیرش توضیحات مشتری در مورد مدارک ارائه شده، نسبت به عدم صدور قرارداد و ملغی کردن ثبت نام اقدام نماید.

17- متقاضیان محترم دارای چک بنفش (صیادی جدید) می بایست معادل کل چک های خرید اقساط به این شرکت سفته ارائه دهند. لازم به ذکر است در پایان تعهدات، سفته به مشتری بازگردانده می شود.

پرداخت اقساط با چک بانکی معتبر صیاد

استعلام وضعیت اعتباری چک های متقاضیان از سامانه بانک مرکزی انجام می شود

جهت تکمیل فرم ثبت نام اقساطی تنها یک دقیقه زمان کافی است

فروش اقساطی فقط برای مشتریان ساکن تهران امکان پذیر می باشد
دقت داشته باشید مشخصات فرد ثبت نام کننده و پرداخت کننده چک صیاد باید یکسان باشد

تکمیل فرم خرید اقساطی

شرایط و ضوابط فروش اقساطی محصولات سامسونگ

1- از آنجا که فروش اقساط فقط با چک های جدید (بنفش رنگ) مقدور می باشد، متقاضیان محترم قبل از مراجعه جهت خرید یکی از پنج برنامه معرفی شده از طرف بانک مرکزی که به ترتیب سکه، ایوا، 724، آپ و تاپ را روی تلفن همراه نصب و مراتب احراز هویت را انجام داده باشند. در مورد چک های صیادی زرد رنگ، فروش امکان پذیر نیست. تفاوت چک های جدید و قدیم صیادی را در پایین همین صفحه مشاهده کنید.

2- کلیه کالاهای ارائه شده در این طرح با گارانتی رسمی می باشد.

3-  هرگونه عدم ارائه خدمات توسط شرکت های گارانتی، حقوقی را جهت عدم انجام تعهدات مربوط به تسهیلات برای مشتری ایجاد نمی کند.

4-  در صورت عدم ارائه مدارک مثبته شغلی و اعتباری این مرکز حق عدم فروش را برای خود محفوظ می داند و صرفاً انجام ثبت نام، حقوقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

5-  چنانچه مشتری به تعهدات پرداختی در موعد مقرر عمل نکند این مرکز روند قضایی متناسب را جهت احقاق حقوق خود پیگیری خواهد کرد.

6- خرید اقساطی محصولات، شامل هدیه های فروش نقدی و یا جشنواره های اجرایی این مرکز نخواهد بود.

7- چنانچه خریدار (بهره بردار کالا) و پرداخت کننده چک اقساط متفاوت است باید ثبت نام برای صاحب چک انجام شود چرا که روند اعتبارسنجی می بایست برای پرداخت کننده چک انجام شود.

8- امکان فروش کالا بدون پرداخت چک به هیچ وجه وجود ندارد. حتی با ارائه سفته و یا گواهی کسر از حقوق.

9- متقاضی در هر لحظه می تواند با مراجعه به ستون سمت چپ هر محصول و یا صفحه ثبت نام در وب سایت از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط آگاهی یابد.

10- پرداخت ۱۲ ماهه با تعداد چک کمتر از ۱۲ عدد با اعمال فرمول رأس گیری امکان پذیر می باشد. تعداد چک ها باید مضربی از مدت زمان بازپرداخت باشد که اعمال فرمول توسط فروشندگان برای متقاضیان محترم انجام می پذیرد.

11- متقاضی اقرار می نماید کلیه اطلاعاتی که در فرم ثبت نام وارد کرده تماماً با اختیار و تأیید وی انجام شده است.

12- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده مشتری می باشد و هرگونه مغایرت اطلاعات منجر به عدم دریافت تأییدیه اعتبار سنجی خواهد شد.

13- مسئولیت امنیت و عدم افشا اطلاعات متقاضیان پس از انجام ثبت نام به عهده این مرکز می باشد.

14- لازم به ذکر است جهت تأمین ضمانت پرداخت در هر قرارداد فروش اقساط، یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ بیست درصد بیشتر از مبلغ تسهیلات در وجه شرکت و بدون ذکر کلمه "ضمانت" یا "حسن انجام تعهدات" از متقاضی اخذ می گردد که در پایان قراداد و بعد از وصول همه چک های ماهیانه به متقاضی تحویل خواهد شد. چک ضمانت براساس اصل و فرع تسهیلات اعطایی اخذ می شود.

15- خرید ثانویه اقساط منوط به تسویه کامل خرید اولیه می باشد. لذا درخواست مجدد خرید فقط در صورتی که تمام تعهدات قبلی متقاضی وصول شده باشد، قابل بررسی است.

16- حتی در صورتی که کلیه مدارک خواسته شده از مشتری کامل باشد، باز هم مدیر هر واحد فروشگاه مختار است در صورت بررسی کلیه مدارک و عدم پذیرش توضیحات مشتری در مورد مدارک ارائه شده، نسبت به عدم صدور قرارداد و ملغی کردن ثبت نام اقدام نماید.

17- متقاضیان محترم دارای چک بنفش (صیادی جدید) می بایست معادل کل چک های خرید اقساط به این شرکت سفته ارائه دهند. لازم به ذکر است در پایان تعهدات، سفته به مشتری بازگردانده می شود.

پرداخت اقساط با چک بانکی معتبر صیاد

استعلام وضعیت اعتباری چک های متقاضیان از سامانه بانک مرکزی انجام می شود

جهت تکمیل فرم ثبت نام اقساطی تنها یک دقیقه زمان کافی است

فروش اقساطی فقط برای مشتریان ساکن تهران امکان پذیر می باشد
دقت داشته باشید مشخصات فرد ثبت نام کننده و پرداخت کننده چک صیاد باید یکسان باشد

تکمیل فرم خرید اقساطی

نمایندگی رسمی سامسونگ در آپارات نمایندگی رسمی سامسونگ در یوتیوب نمایندگی رسمی سامسونگ در توییتر نمایندگی رسمی سامسونگ در فیس بوک نمایندگی رسمی سامسونگ در لینکدین نمایندگی رسمی سامسونگ در اینستاگرام نمایندگی رسمی سامسونگ در تلگرام


SAMSUNG ®

کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی رسمی سامسونگ می باشد © 2024-1402