قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ، به روز شده به وسیله نمایندگی رسمی سامسونگ شامل لیست قیمت انواع ماشین لباسشویی سامسونگ با گارانتی معتبر شرکت.

با استفاده از لیست قیمت شرکتی محصولات سامسونگ، همیشه بروز باشید و کالای خود را با بهترین قیمت خریداری کنید:

لیست قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ

مدل

رنگ

قیمت-تومان

گارانتی

قیمت ماشین لباسشویی 12 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
H146
اینوکس

3.638.000

سام سرویس
سفید

3.445.000

قیمت ماشین لباسشویی 12 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
H145
نقره ای

3.306.000

سام سرویس
سفید

3.145.000


قیمت ماشین لباسشویی 10 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
K149
اینوکس

7.490.000

سام سرویس
سفید

7.297.000

قیمت ماشین لباسشویی 9 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
P149
اینوکس

2.790.000

سام سرویس

قیمت ماشین لباسشویی 8 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
F14
اینوکس

2.770.000

سام سرویس
 سفید

2.620.000

قیمت ماشین لباسشویی 8 کیلویی بدون تسمه سامسونگ
Samsung Washing Machine
Q1492
نقره ای

2.770.000

سام سرویس
سفید

2.620.000

قیمت ماشین لباسشویی 8 کیلویی بدون تسمه سامسونگ
Samsung Washing Machine
Q1455
نقره ای

2.550.000

سام سرویس
سفید

2.420.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی بدون تسمه سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1440
نقره ای

2.360.000

سام سرویس
سفید

2.230.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی بدون تسمه سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1435
نقره ای

2.260.000

سام سرویس
سفید

2.130.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1432
نقره ای

2.230.000

سام سرویس
سفید

2.100.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1430
نقره ای

2.090.000

سام سرویس
سفید

1.970.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1250
نقره ای

2.030.000

سام سرویس
سفید

1.900.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1245
نقره ای

1.820.000

سام سرویس
سفید

1.740.000

قیمت ماشین لباسشویی 7 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
J1235
نقره ای

1.820.000

سام سرویس
سفید

1.690.000

قیمت ماشین لباسشویی 6 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
B1225
نقره ای

2.030.000

سام سرویس
سفید

1.580.000

قیمت ماشین لباسشویی 6 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
B1230
نقره ای

1.800.000

سام سرویس
سفید

1.670.000

قیمت ماشین لباسشویی 6 کیلویی تسمه ای سامسونگ
Samsung Washing Machine
B1022
سفید

1.380.000

سام سرویس