تنها دو روز تا پایان جشنواره ی بزرگ فروش ویژه گوشی های برتر سامسونگ باقی مانده است. فرصت را از دست ندهید!
 تلفن های تماس جهت هماهنگی: شعبه نگار:88641883-88647768 شعبه کورش:44971382-44981384
 

جشنواره فروش گوشی های برتر سامسونگ