کارت حافظه سامسونگ
سامسونگ همچنان در حال افزایش سهم بازار خود، در فروش حافظه جانبی است و رقابت خود را در این زمینه گسترده تر می نماید. سامسونگ توانست در یک چهارم پایانی سال گذشته، 33.8 درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهد و مقتدرانه رتبه اول در بازار حافظه جانبی را از آن خود نماید.
نتایج آماری نشان می دهد که علیرغم سیر نزولی 2.3- درصدی در بازار حافظه جانبی، به دلیل بی رونقی صنعت تقاضای موبایل، سامسونگ از معدود تولید کنندگانی است که در یک چهارم پایانی سال 2015 در زمینه بازدهی و درآمد، روند رو به رشدی را طی کرده است. این در حالیست که سایر رقبای سامسونگ، در فشارها و تنگنای ناشی از کاهش قیمت محصولاتشان گیر افتاده اند.