سامسونگ الکترونیک که پرچمدار اینترنت بر روی اجسام و اجزای پیشرفته است، از وجود اینترنت روی شلوار خبر می دهد!
این مد جدید مجموعه ی جالبی از شلوارهایی را در بر می گیرد که دارای عملکردهای جدیدی هستند، اما با داشتن ویژگی های منحصر به فرد، این شلوار های هوشمند همچنان قابل پوشیدن هستند!
شلوار های هوشمند سامسونگ که ترکیبی از جدیدترین تکنولوژی و مد است برای نشاسایی نقاط درد طراحی شده اند. سامسونگ با قرار دادن چیپست ARTIK  در لباس که با اپلیکیشن Fabric Care در ارتباط است، فرضیه ی مد هوشمند را به واقعیت تبدیل کرده است.

شلوارهای هوشمند سامسونگ

برخی عملکردهای این شلوار از این قبیل اند:
Get Up! Alert: این شلوار هوشمند با استفاده از سنسور فشار، مدت زمان عدم فعالیت را اندازه گیری می کند و با ارسال پیام از کاربر می خواهد که هر ساعت حداقل یک بار جای خود را تغییر دهد. در صورت نشستن بیش از سه ساعت، سنسور های موجود در جیب های پشتی شوک های الکتریکی خفیفی جهت ایجاد انگیزه برای حرکت، در فرد ایجاد می کنند.
Keep-Your-Pants-On Mode: سنسورهای موجود در این شلوار با اندازه گیری ضربان قلب و سطح تعریق، سیستم حیاتی بدن شمارا کنترل می کنند. در صورتی که این شاخص ها بیش از حد بالا باشند، این سنسورها با ارسال پیام اهمیت حفظ آرامش را به شما یادآوری می کنند.
Fridge Lock: در صورتی که این سیستم هوشمند حس کند که شما در حال پرخوری هستید با ارسال پیام به یخچال توسط چیپست ARTIK ، به وسیله ی قفل کردن در یخچال از پرخوری جلوگیری می کند! بعد از آن قفل یخچال تنها با رضایت یک فرد از قبل تعیین شده مجددا باز می شود.