بند این ساعت هوشمند سامسونگ به راحتی با هر بند استاندارد 20 میلیمتری جاگزین میشه و میتونید صفحه ساعت رو با بند و حتی لباستون ست کنید.