فربرقی سامسونگ توکار 70 لیتری با پخت و پز دوگانه Samsung Electric Oven Built-in with Twin Convection NV690
نظر مشتریان نمایندگی رسمی درباره:

فربرقی سامسونگ توکار 70 لیتری با پخت و پز دوگانه Samsung Electric Oven Built-in with Twin Convection NV690

نظر خودرا بنویسید

نظر شما درباره این محصول: فربرقی سامسونگ توکار 70 لیتری با پخت و پز دوگانه Samsung Electric Oven Built-in with Twin Convection NV690

چه امتیازی به این محصول می دهید؟
  خیلی بد بد معمولی خوب خیلی خوب
امتیاز