کولر گازی سامسونگ 12000 سرد و گرم سری گود 1 سه وجهی Samsung Air Conditioner Good1 Series AR13KSSS
نظر مشتریان نمایندگی رسمی درباره:

کولر گازی سامسونگ 12000 سرد و گرم سری گود 1 سه وجهی Samsung Air Conditioner Good1 Series AR13KSSS

نظر خودرا بنویسید

نظر شما درباره این محصول: کولر گازی سامسونگ 12000 سرد و گرم سری گود 1 سه وجهی Samsung Air Conditioner Good1 Series AR13KSSS

چه امتیازی به این محصول می دهید؟
  خیلی بد بد معمولی خوب خیلی خوب
امتیاز