فربرقی سامسونگ 70 لیتری Samsung Electric Oven with Dual Fan NV690
نظر مشتریان نمایندگی رسمی درباره:

فربرقی سامسونگ 70 لیتری Samsung Electric Oven with Dual Fan NV690

نظر خودرا بنویسید

نظر شما درباره این محصول: فربرقی سامسونگ 70 لیتری Samsung Electric Oven with Dual Fan NV690

چه امتیازی به این محصول می دهید؟
  خیلی بد بد معمولی خوب خیلی خوب
امتیاز