سینما خانگی سامسونگ 1000 وات جی 5550 کا با صدای فراگیر Samsung Home Theater HT-J5550K
نظر مشتریان نمایندگی رسمی درباره:

سینما خانگی سامسونگ 1000 وات جی 5550 کا با صدای فراگیر Samsung Home Theater HT-J5550K

نظر خودرا بنویسید

نظر شما درباره این محصول: سینما خانگی سامسونگ 1000 وات جی 5550 کا با صدای فراگیر Samsung Home Theater HT-J5550K

چه امتیازی به این محصول می دهید؟
  خیلی بد بد معمولی خوب خیلی خوب
امتیاز